Keskusta-logo

Uutiset

3.5.2019Vihreä Lipppu -näyttelyn avajaiset 3.5.2019Lue lisää »5.1.2019Tunteikas Joulu 2003Lue lisää »5.1.2019Miksi minusta tuli arvojohtajaLue lisää »

Kaupunkisuunnitteluun muutoksia

Muutos vallitsevaan kaupunkisuunnittelutrendiin:


Kehitetään kaikkia suuralueita (Espoon keskus, Espoonlahti, Leppävaara, Matinkylä – Olari ja Tapiola (noin 50 000 asukasta) niin, että ne ovat työpaikka-, palvelu- ja harrastusomavaraisia. Näin liikkumistarve moottoriajoneuvoilla vähenee ja joukkoliikenteen käyttäjiä on tasaisemmin kahteen suuntaan ruuhka-aikoina (vähentää kalustotarvetta).

Suuralueet liitetään toisiinsa raideliikenneverkostolla ja nopeilla bussiyhteyksillä.

Kehitetään kylärakenteita (esim. Soukka, Kaitaa, Laajalahti, Kauklahti, Järvenperä, Niittykumpu) niin, että suuralueilla olisi 7 000 -10 000 asukkaan kyliä, joissa olisi kävelymatkan päässä lähipalveluja, vähintään päivittäistavarakauppa ja luontoa. Kylät yhdistetään suuralueiden keskuksiin kevyenliikenteen väylillä ja lähipalvelubussilinjoilla (vähäpäästöiset bussit).

Espoon on säilyttävä pientalovaltaisena kaupunkina:

Kylissä tai kaupunginosissa on oltava erilaisia ja erikokoisia asuntoja ja taloja, jotta erilaisissa elämäntilanteissa ja elämänkaaren eri vaiheissa voisi löytää omalta kylältä asunnon.

Nykyiset rivitalo-, omakoti- ja pientaloalueet on säilytettävä väljinä ja vihreinä alueina. Liian korkea tonttitehokkuus ei kuulu näiden alueiden luonteeseen.

Rakennuskanta edustaa suurta osaa kansallisvaurauttamme. Vuosikymmeniä jatkunut huollon ja korjausten tekemättä jättäminen on synnyttänyt ”korjausvelan”. Sen kuntoon saattamiseen on ryhdyttävä NYT. Toiminta rahoitetaan osin valtion pääomajärjestelyin ja esimerkiksi Espoon Kruunun osalta omistajalle suunnatulla osakeannilla.

Lisärakentamisen tulee olla pääasiassa pientalovaltaista. Pieniä kerrostaloja (3 kerrosta) on rakennettava vanhuksille, nuorille ensikodin hankkijoille, perheille ja keski-ikäisille lähelle kylän palveluja. Ensimmäinen kerros rakennetaan kauttaaltaan liikkumisrajoitteisille ja tästä asuntokannasta 10 % varustetaan korkeudeltaan muunneltavin keittiökalustein.

Peruskorjausvaiheessa oleville kerrostaloalueilla, joissa on paljon hissittömiä taloja, tulisi harkita kaavojen uusimista ja 1-2 lisäkerroksen rakentamista. Espoossa tulisi lisärakentamisessa, julkisivukorjauksissa sekä lisäkerroksissa suosia puujulkisivuja ja puurakenteita. Betonilähiöiden ilmettä tulisi kohentaa muillakin tavoin.

Peruskorjausrahoitusta ohjataan lisärakennusoikeuden kautta, esim. yksi lisäkerros ja hissi. On sallittava hissien rakentaminen myös talon ulkoseinälle.

Suuralueiden keskuksissa ja raideliikenteen hyvän saavutettavuuden alueilla voidaan rakentaa kaupunkimaisesti 4-8 kerroksisia taloja.

Kaupungin tulisi ostaa ja tarvittaessa lunastaa asuntotuotantoon sopivaa maata ja tarjota omistamiaan maita ja tontteja markkinahintaa edullisemmin vuokrataloyhtiöille, joiden asunnot tarjotaan pienituloisille. Erityisesti Finnoon kaavoituksessa ja muiden uusien kohteiden tontinluovutuksessa on noudatettava näitä periaatteita.

Näin varmistamme, että myös pienituloisissa palveluammateissa toimivat henkilöt voivat perheineen asua lähellä työpaikkojaan.

Espoon tulee hankkia riittävästi maata kaavoitettavaksi myös omatoimiseen pientalotuotantoon ja kehitettävä alueille kustannustehokasta ja ekologista kevyttä kunnallistekniikkaa. On pyrittävä antamaan pientalotontteja hakeville tonttitakuu eli kaupungilla olisi tarjottavana hakijalle tontteja kahden vuoden sisällä.