Keskusta-logo

Uutiset

18.4.2020Finnoon kehitysideoita 2010 SELAKLue lisää »24.2.2020Radio vai televisio 1958Lue lisää »3.5.2019Vihreä Lipppu -näyttelyn avajaiset 3.5.2019Lue lisää »

Liikenneasiaa:

Kadut, raiteet ja liikenne:

A) Ensin pitää tyydyttää nykyisten asukkaitten tarpeet:

1) Ennen kaikkea pitää panostaa nykyisen katu- ja rataverkoston kunnostukseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Esimerkiksi omakotialueiden talvikunnossapitoon on panostettava enemmän.

2) Seuraavaksi panostetaan jo rakennettujen asuinalueitten katuverkoston rakentamiseen

3) Laadittava pyöräilyn suunnitteluohjeet:

Tavoitteena on edistää pyöräilyä ja sen turvallisuutta. ( väylien mitoitus, jalankulun ja pyöräilyn erottaminen, kunnossapito, pyöräparkit, mopoilu)

-kevyen liikenteen verkostoa kehitetään siten, että asuinalueilta on toimivat jk/pp- yhteydet kyläkeskuksiin, kouluihin ja liityntäliikenteen asemille

-keskustat suunnitellaan ja järjestetään siten, että niissä on jalankulkupainotteinen keskus

-keskuksiin ja liityntäliikenteen asemille järjestetään toimiva pyöräpysäköinti

-vilkasliikenteisimmillä osuuksilla jalankulku erotetaan pyöräilystä. (Tiellä, maalattavat kaistat)

-bussipysäkit toteutettava tien vieriin (myös olemassa olevien siirto) pyöräilyn sujuvoittamiseksi ja bussien matkustajien turvallisuuden lisäämiseksi.

4) Rantaradan ja Länsimetron varteen runsaasti liityntäpysäköintitilaa ja luodaan maksujärjestelmä, jossa matkakortilla maksetaan liityntäpysäköinti.

B) Vuosina 2021-

1) Espoonväylä valmiiksi

2)    Kehä II:n jatkaminen Hämeenlinnanväylälle saakka. 

3)    Kaupunkirata Kauklahteen saakka

C) Seuraavassa vaiheessa tulisi panostaa raitiotielinjojen rakentamiseen:

1)    Raidejokeri ja tiedelinja Suurpelto-Otaniemi-Kuusisaari-Pasila-Vantaa 

2)     Nopeat bussilinjat Espoonlahdesta ja Matinkylästä Espoon Keskukseen (Jorviin)

3)    Ruuhka-aikoina suorat busiiyhteydet Suur-Espoonlahden alueelta Helsinkiin

4)    Mikäli HSL ei pysty tarjoamaan hyviä bussiyhteyksiä Espoon sisällä ja Espoosta naapurikuntiin     niin yksityisille bussiyhtiöille on annattava lupa tarjota niitä.

Liikennemelu

Kaavoituksessa ja rakennusmääräyksissä tulisi suhtautua vakavammin sekä liikenteen että työkoneiden aiheuttamiin meluhaittohin. On selvitettävä, että vastaako nykyiset käytännöt uusinta tietoutta melun aiheuttamista terveyshaitoista.

Ei Pisararadalle –tilalle 1 lisäraide Pasilan ja Päärautatieaseman välille

En kannata erittäin kallista Pisararataa. Siitä ei ole vastaavaa hyötyä. Nykyiset Helsingin päärautatieaseman ongelmat tulee ratkaista kulunvalvonta- ja ohjausjärjestelmän uusimisella, liikenteen logistiikan kehittämisellä ja yhdellä lisäraiteella.