Keskusta-logo

Uutiset

24.9.2022Sepon ehdotus 8.3.2022 Omnian Espoo 20X0 -seminaarissaLue lisää »30.3.2022Ideoita asukastoimintamalliinLue lisää »27.2.2022Suur-Espoonlahden kehittämisideoitaLue lisää »

Opetustoimi:

Kaupungin on omalta osaltaan taattava kodeille ja kouluille sellaiset olosuhteet, että lasten ja nuorten perustarpeet on hyvin tyydytetty, jotta he voivat keskittyä opiskeluun.

Koululaisille on taattava mahdollisuudet yksilölliseen, lahjakkuuden ja halujen mukaiseen koulutukseen. Koulun tulee edistää oppijan omaa halua ottaa selvää asioista ja taitoja kehittää omia näkemyksiään sekä itsellisesti että verkostojen jäseninä. Tavoitteena itseään ja lähimmäisiään rakastavia aikuisia, joilla on hyvät valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja hyvään elämään.

Koulujen kokoon, sijoittumiseen ja kuntoon sekä opetusryhmien kokoon on kiinnitettävä huomiota, koska nekin vaikuttavat oppimistuloksiin.

Erityisopetusta sekä kuraattoreita ja psykologeja on oltava enemmän, jotta oppimisongelmaiset lapset havaitaan mahdollisimman varhain ja heitä voidaan auttaa ajoissa.

Espoosta pitää löytyä riittävästi työelämän tarpeisiin vastaavaa ammattikorkeakoulutusta ja toisen asteen koulutusta. Lisäksi on pidettävä huolta korkeakoulujen edellytysten kehittämisestä.