Keskusta-logo

Uutiset

24.9.2022Sepon ehdotus 8.3.2022 Omnian Espoo 20X0 -seminaarissaLue lisää »30.3.2022Ideoita asukastoimintamalliinLue lisää »27.2.2022Suur-Espoonlahden kehittämisideoitaLue lisää »

Asukkaita on kuunneltava paremmin

Espoossa on selvästi parannettava nykyisten asukkaitten osallistamista.

Käsityksemme mukaan Espoo -tarinan tavoitteet eivät ole toteutuneet asukkaita tyydyttävällä tavalla tällä valtuustokaudella.

Nykyisten asukkaitten asumiseen liittyvät arvot on huomioitava paremmin, kun heidän lähialuettaan kehitetään. Espoota on kehitettävä niin, että nykyisetkin asukkaat täällä edelleen viihtyvät, siksi asukkaitten mielipiteet on paremmin otettava huomioon. Kaupunki säästää aikaa ja rahaa, kun asukkaat pääsevät vaikuttamaan hyvin varhaisessa vaiheessa esimerkiksi kaavoitushankkeisiin, koska näin saadaan kerralla valmista ja vältytään valitusprosesseista.

Asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa oman alueensa suunnitteluun ja päätöksentekoon tulee organisoida ja vahvistaa. Päätöksentekoa pitäisi tuoda suuraluetasolle ainakin joiltain osin.

Espoossa pitää seuraavalla valtuustokaudella toimia esimerkiksi The International Association for Public Participation, IAP2, kuvaamalla tavalla:

1. Kansalaisella tulee olla mahdollisuus sanoa kantansa asioihin, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä. 2. Osallistumiseen liittyy lupaus, että osallistuminen vaikuttaa päätöksiin. 3. Osallistuminen edistää kestäviä päätöksiä, koska päättäjien lisäksi kaikkien osallistujien tarpeet ja intressit tunnistetaan ja niistä keskustellaan 4. Osallistuminen hakee ja auttaa niitä osallistumaan, joihin vaikutuksia voi kohdistua ja joita päätökset saattavat kiinnostaa. 5. Osapuolten panokset työskentelyyn varmistetaan suunnittelemalla osallistumistavat 6. Osallistumiseen kuuluu riittävän informaation toimittaminen osapuolille, jotta osallistuminen on mielekästä 7. Osallistujille kuuluu kertoa, kuinka heidän kannanottonsa vaikuttavat päätöksiin.

  • Perustetaan suuralueille alueraadit käsittelemään ja antamaan lausuntoja alueensa tärkeimmistä suunnittelu- ja kehityshankkeita.
  • Palkataan suuralueille aluekoordinaattorit.
  • Nimetään lautakuntiin jokaiselle suuralueelle aluevastaava.
  • Kehitetään digitaalista viestintää verkossa ja somessa siten, että tieto suunnitelmista ja hankkeista jaetaan yhtenäisesti alueiden asukkaille ja toimijoille. (esim. kaupunginosayhdistysten kotisivuille.)

*  Perustetaan toimialoille asiakasraateja osallistumaan palvelujen kehittämiseen.

*  Nimetään toimialoille osallisuusvastaavat

* Perustetaan kaupunginhallitukseen osallisuus- ja hyvinvointijaosto.

* Nimetään kaupungin hallintoon osallisuuspäällikkö.

* Turvataan resurssit asukasosallisuutta varten.

* Kirjataan osallisuus henkilöstön toimenkuviin ja asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet. 

Kaikki tarpeelliset päätökset tehdään tämän valtuustokauden aikana ja ne astuvat siis voimaan seuraavan valtuustokauden alussa.