Keskusta-logo

Uutiset

24.9.2022Sepon ehdotus 8.3.2022 Omnian Espoo 20X0 -seminaarissaLue lisää »30.3.2022Ideoita asukastoimintamalliinLue lisää »27.2.2022Suur-Espoonlahden kehittämisideoitaLue lisää »

Hannusjärvi sydäntä lähellä:

Hannusjärvi on minulle tärkeä, koska olen viettänyt täällä lapsuuteni kesät. Kun katselen järvelle sen länsipäästä, niin näen aivan saman maiseman kuin isovanhempani ja vanhempani ovat nähneet.

Hannusjärvi on  2300 vuotta vanha,  pinta-ala on noin 6,1 hehtaaria ja keskisyvyys noin 1,6 metriä

Se muodostaa ainutlaatuisen monipuolisen luontokohteen muuten tiiviisti rakennetulla rannikkovyöhykkeellä. Se on kulttuurimaisema.

HANNUSMETSÄ:

Hannusmetsä ei ole vain yksi viheralue muiden joukossa, koska merkittävä osa Hannusjärven pienestä (36 ha) valuma-alueesta sijaitsee Hannusmetsässä. Kaikki Hannusmetsää koskevat Espoon kaupungin teettämät selvitykset puoltavat alueen säilyttämistä luonnonvaraisena.

Selvityksissä todetaan mm: ”Valuma-alueen pienen koon vuoksi kaikki alueella tehtävät maankäytölliset lisätoimenpiteet vaikuttavat järven tilaan merkittävästi. Alueen lisärakentamisen suunnittelun lähtökohtana tulee olla, että vettä läpäisemätön pinta-ala pysyy mahdollisemman pienenä ja ettei pintavalunta kasva.”

Hannusjärven suojeluyhdistys on vuodesta 1998 teettänyt runsaasti erilaisia tutkimuksia.

Olemme suorittaneet hoitokalastusta, ruoppausta mm. geotuubimenetelmällä , vesikasvien niittoa,  hapetusta ja kalanistutusta. 

Taloudellisten laskelmien lisäksi on huomioitava myös muut osatekijät. On nähtävä budjetti-ja vaalikauden yli. On uskallettava toimia vastoin mahdollisesti tilapäisiä ja nopeasti ohimeneviä muotivirtauksia. On painotettava kestävää kehitystä ja muistettava, että ihmiset ja yhteisöt tarvitsevat juuret. Erityisesti on huolehdittava luonnonmukaisten alueiden säilymisestä tuleville sukupolville, koska luonto on suomalaisen sielunmaiseman peruselementti.

Hannusjärveä ja Hannusmetsää ei saa uhrata metron kannattavuuden takia.

img_1358.jpg

img_1369.jpg