Keskusta-logo

Uutiset

24.9.2022Sepon ehdotus 8.3.2022 Omnian Espoo 20X0 -seminaarissaLue lisää »30.3.2022Ideoita asukastoimintamalliinLue lisää »27.2.2022Suur-Espoonlahden kehittämisideoitaLue lisää »

Kestävään kehitykseen on satsattava

Kestävä kehitys kaiken perusta

Sekä kaupungin henkilöstön että luottamushenkilöiden ja asukkaitten on selvemmin sitouduttava toimimaan ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen mukaisesti:

Yleisenä tavoitteena on edellytysten luominen hyvälle elinympäristölle sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen alueellamme:

* Ekologinen kestävyys on kehitystä, joka on sopusoinnussa ekologian, luonnon monimuotoisuuden sekä luonnon monimuotoisuuden sekä luonnonvarojen säilyttämisen ja ylläpidon kanssa. Se tarkoittaa, että ennen ympäristöä muuttavien toimenpiteiden aloittamista tulee arvioida huolella hankkeiden edut, haitat ja riskit.

Ratkaisuja tehtäessä on huomioitava investointi- ja käyttökustannukset, energiatehokkuus, energiansäästö sekä uusiutuvien energialähteitten käytön lisääminen. Erityisesti energiankäyttöä on tehostettava asumisessa, rakentamisessa ja liikenteessä.

* Taloudellinen kestävyys on taloudellisesti tehokasta kehitystä ja kehityksen tulokset jaetaan oikeudenmukaisesti sukupolvien sisällä ja välillä

* Sosiaalinen kestävyys on kehitystä, joka vahvistaa ihmisten omaa elämänhallintaa sekä voimistaa yhteisöllisiä toimintamuotoja.

* Kulttuurinen kestävyys on kehitystä, joka on sopusoinnussa asukkaiden arvojen kanssa

Erityisesti meidän on huolehdittava luonnonmukaisten alueiden ja historiallisten kohteitten säilymisestä tuleville sukupolville, koska luonto on suomalaisen sielunmaiseman peruselementti ja ihmiset tarvitsevat juuret. Jokaisella elinympäristöllä on yksi menneisyys, mutta monta mahdollista tulevaisuutta.

Mielestäni Espoossa tulisi panostaa yhä enemmän siihen, että kaupungin kaikki yksiköt sekä valtuutetut, kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet panostaisivat seuraaviiin asioihin:

Hallinto: osallistuvan demokratian lisääminen (esim. alueneuvottelukunnat/kehitysyhdistykset kaikille suuralueille), yhteistyö naapurikuntien kanssa

Johtaminen kohti kestävää kehitystä: johtamismallin kehittäminen tavoitteiden asettamisesta toteutukseen ja arviointiin

Yhteiset luonnonvarat: energian ja veden tehokas käyttö sekä luonnon monimuotoisuuden, maaperän ja ilman suojelu

Vastuullinen kulutus ja elämäntapavalinnat:  jätteen synnyn välttäminen, tehokas jätehuolto, energiansäästö, kestävät hankinnat

Suunnittelu: kaupunkisuunnittelu, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan, talouteen, terveyteen ja kulttuuriin liittyvät näkökohdat

Parempi liikkuvuus, vähemmän liikennettä: kestävien liikenneratkaisujen edistäminen

Paikallinen toiminta terveyden puolesta: kuntalaisten terveyden edistäminen

Vahva ja kestävä paikallinen talous: paikallisen työllisyyden lisääminen ja yritysten perustamisen tukeminen, hyvien yrityskäytäntöjen edistäminen

Sosiaalinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus: avoimen ja kannustavan yhteisön turvaaminen, köyhyyden ehkäiseminen, turvallisuuden parantaminen

Paikallisesta maailmanlaajuiseen: maailmanlaajuisen vastuumme kantaminen, ilmastonmuutoksen lieventäminen, kansainvälinen yhteistyö

Meidän kaikkien on muutettava elintapojamme niin, että kulutamme vähemmän energiaa ja kertakäyttötuotteita ja huolehdimme kierrätyksestä sekä säästämme luontoa ja käytämme suomalaisia elintarvikkeita, palveluja ja muita tuotteita.