Keskusta-logo

Uutiset

23.1.2021Korkeat kerrostalot hajottavat mielenmaisemaniLue lisää »17.1.2021Espoon osallisuusvuosi 2021?Lue lisää »25.10.2020Lisää omakotitontteja Pohjois-EspooseenLue lisää »

Ilmastoasioita:

CO2 päästöt -20%  vuodesta 1990 vuoteen 2020

Pyrin vaikuttamaan niin, että sekä asukkaat että Espoon kaupunki ja Espoossa toimivat yritykset toimivat niin, että hiilijalanjälki pienenee 20 % vuoteen 2025 mennessä, käytämme lämmitykseen 20% vähemmän uusiutumattomilla polttoaineilla tuotettua energiaa ja samoin ostamme sähköä 20 % vähemmän yhtiöiltä, jotka tuottavat sähkön fossiilisilla polttoaineilla. 

Erityisesti on vaikutettava siihen, että Espoon suurin CO2 -päästöjen aiheuttaja eli kaukolämpömme toimittajan Suomenojan voimalaitos luopuu kivihiilen käytöstä. 

Espoon hiilinielumetsät on kartoitettava ja ne on suojeltava.

Sadevesien ja lumensulamisvesien hallinta

Ennusteiden mukaan Suomessa lisääntyvät sekä rankat sateet että kuivat kaudet. Espoossa on näiden ns. hulevesien ( sade- ja lumensulamisvedet) hallintaan asukkaitten, kaupungin eri yksikköjen ja yritysten panostettava enemmän. Näin eliminoimme tulvien haittavaikutuksia, turvaamme pohjaveden korkeuden ja laadun sekä turvaamme vesistöjemme veden määrän ja laadun. 

Puhtaan juomaveden saanti

Kriisitilanteita varten on laadittava suunnitelmat puhtaan juomaveden varmistamiseksi ja jätevesien puhdistamiseksi.