Keskusta-logo

Uutiset

25.10.2020Lisää omakotitontteja Pohjois-EspooseenLue lisää »18.4.2020Finnoon kehitysideoita 2010 SELAKLue lisää »24.2.2020Radio vai televisio 1958Lue lisää »

Ilmastoasioita:

CO2 päästöt -20%  vuodesta 1990 vuoteen 2020

Pyrin vaikuttamaan niin, että sekä asukkaat että Espoon kaupunki ja Espoossa toimivat yritykset toimivat niin, että hiilijalanjälki pienenee 20 % vuoteen 2020 mennessä, käytämme lämmitykseen 20% vähemmän uusiutumattomilla polttoaineilla tuotettua energiaa ja samoin ostamme sähköä 20 % vähemmän yhtiöiltä, jotka tuottavat sähkön fossiilisilla polttoaineilla. 

Erityisesti on vaikutettava siihen, että Espoon suurin CO2 -päästöjen aiheuttaja eli kaukolämpömme toimittajan Suomenojan voimalaitos luopuu kivihiilen käytöstä. 

Jätteiden polttamista energiaksi tulisi vauhdittaa, samoin uuden jätevedenpuhdistamon rakentamista. Molemmat hankkeet tulee toteuttaa niin, että asukkaille ja ympäristölle aiheutuvat haitat on minimoitava.

Sadevesien ja lumensulamisvesien hallinta

Ennusteiden mukaan Suomessa lisääntyvät sekä rankat sateet että kuivat kaudet. Espoossa on näiden ns. hulevesien ( sade- ja lumensulamisvedet) hallintaan asukkaitten, kaupungin eri yksikköjen ja yritysten panostettava enemmän. Näin eliminoimme tulvien haittavaikutuksia, turvaamme pohjaveden korkeuden ja laadun sekä turvaamme vesistöjemme veden määrän ja laadun. 

Puhtaan juomaveden saanti

Kriisitilanteita varten on laadittava suunnitelmat puhtaan juomaveden varmistamiseksi ja jätevesien puhdistamiseksi.