Uutiset

23.10.2022Helsingin edustajien kommentteja Hannusmetsästä 2010Lue lisää »24.9.2022Sepon ehdotus 8.3.2022 Omnian Espoo 20X0 -seminaarissaLue lisää »30.3.2022Ideoita asukastoimintamalliinLue lisää »

Sepon ehdotus 8.3.2022 Omnian Espoo 20X0 -seminaarissa

24.09.2022

Suur-Espoonlahtea on kehitettävä ensisijaisesti alueen asukkaiden visioiden mukaisesti eikä virkamiesten ja poliittisten päättäjien metron takia asettamien ylisuurien kasvunäkymien pohjalta.

Suur-Espoonlahden alueen nykyisten asukkaat ovat syvästi huolissaan siitä, että heidän asuinalueensa muuttuu poliittisten päättäjien ja virkamiesten päätöksillä niin, että heitä ei ihan oikeasti kuunnella ja pahimmillaan heidän on pakko muuttaa pois rakkaalta kotiseudultaan.

Suur-Espoonlahtea on kehitettävä niin, että suuralue säilyy viihtyisänä ja turvallisena kotiseutuna. Selvitysten mukaan lähiluontokohteet ( meri, järvi, metsät, puistot) ovat kaikenikäisille asukkaille tärkein syy asua täällä. Lähiluontoa hyödynnetään liikkumisen ja hyvinvoinnin lähteenä.

Kaupungin on panostettava merkittävästi enemmän työpaikkaomavaraisuuden nostamiseksi, jotta työmatkaliikennetarpeet moottoriajoneuvoilla saadaan vähenemään. 

 Ehdotan, että kaupunkisuunnittelukeskus selvittää tämän kevään aikana yhteistyössä Aalto -yliopiston kanssa Mun Espoo -kyselyn tulokset Suur-Espoonlahden osalta kaupunginosittain: Kaitaa, Soukka, Suvisaaristo, Espoonlahden keskus, Saunalahti, Nöykkiö, Latokaski .

Seuraavaksi näiden kaupunginosien kaupunginosayhdistykset yhdessä alueen asukkaiden, virkamiesten ja muiden toimijoiden avulla laativat oman 2030 visionsa.

Seuraavaksi Suur-Espoonlahden kehitys ry:n johdolla laadittaisiin koko suuralueen 2030 visio yhteistyössä kaupunginosayhdistysten, yritysten ja kaupungin eri toimialojen kanssa, koska asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.

Tämän yhteisen vision perusteella eri hallinnonalat sitten laativat kehityssuunnitelmat, joiden mukaan suuraluetta kehitetään.

Näin takaamme, että nykyiset asukkaat viihtyvät alueella edelleen ja uudet asukkaat toivotetaan tervetulleiksi iloisin mielin.

Tämä pilottihanke on tärkeä Suur-Espoonlahdelle, koska metron tulon takia alueeseen kohdistuu suuria kehittämispaineita. Tämän pilottihankkeen perusteella sitten voidaan harkita vastaavanlaisen vision laatimista muillekin suuralueille.

Näin taataan Espoo tarinan toteutuminen:

Espoo Tarinan mukaan Espoon parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Espoota rakennetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti viihtyisäksi ja turvalliseksi kotikaupungiksi.. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.

Lähiluontoa hyödynnetään liikkumisen ja hyvinvoinnin lähteenä. Espoossa lähiluonto on kaikkien saavutettavissa. Olemme edelläkävijä kasvavan kaupungin ja monimuotoisen luonnon yhteensovittamisessa.

Mun Espoo -aineiston lisäksi hyödynnetään 2000 -luvun alussa Asuntosäätiön kustantaman konsultin johdolla pidettyjen 3P -työpajojen ehdottamat Suur-Espoonlahden kehityshankeet sekä Suur-Espoonlahden osallisuuspilotin aikana laaditun kyselyn tulokset, johon lähes 1000 Suur-Espoonlahden eri kaupunginosien asukasta vastasi, että miksi heidän kotinsa on täällä.

23.10.2022Helsingin edustajien kommentteja Hannusmetsästä 2010
24.09.2022Sepon ehdotus 8.3.2022 Omnian Espoo 20X0 -seminaarissa
30.03.2022Ideoita asukastoimintamalliin
27.02.2022Suur-Espoonlahden kehittämisideoita
05.01.2022Miksi asumme Kaitaalla 2001
05.01.2022Miksi asumme Suur-Esponlahdessa 2002
29.01.2021Hiilinielu- ja terveysmetsiä Espooseen.
29.01.2021Onko Suur-Espoonlahden kehitys ollut kestävää?
23.01.2021Korkeat kerrostalot hajottavat mielenmaisemani
17.01.2021Espoon osallisuusvuosi 2021?

Siirry arkistoon »