Uutiset

23.10.2022Helsingin edustajien kommentteja Hannusmetsästä 2010Lue lisää »24.9.2022Sepon ehdotus 8.3.2022 Omnian Espoo 20X0 -seminaarissaLue lisää »30.3.2022Ideoita asukastoimintamalliinLue lisää »

Helsingin edustajien kommentteja Hannusmetsästä 2010

23.10.2022

Järjestin Hannusjärven suojeluyhdistyksen nimissä Helsingin kaupungin ja Espoon ympäristökeskuksen edustajien vierailun Hannusmetsässä vuonna 2010.

Helsingin edustajina olivat : Helsingin Kiinteistövirasto/tonttiosaston projektipäällikkö, Ympäristökeskuksen ympäristötarkastaja ja Rakennusviraston katu- ja puistoviraston luonnonhoidon suunnitteluvastaava. Espoon edustajana oli Ympäristökeskuksen luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioita hoitavan yksikön päällikkö.

Otteita Helsingin kaupungin edustajien näkemyksistä:

Hannusmetsällä ei käyntimme ja antamanne materiaalin perusteella nähdäksemme ole sellaisia luonnonsuojelullisia arvoja, jotka puoltaisivat tai vaatisivat sen rauhoittamista luonnonsuojelualueena. Mielestämme Hannusmetsän alueen tuleva maankäyttö onkin syytä ratkaista kokonaisvaltaisena tarkasteluna alueen aikanaan käynnistyvän kaavoitusprosessin yhteydessä.

Hannusmetsän aluetta hoidetaan edelleen ulkoilumetsien hoitoperiaatteiden mukaan.  Tulevaisuudessa tehtävä suunnitelma tullaan laatimaan alueen voimassa olevan kaavan tavoitteiden mukaisesti. Siihen asti hoitotoimenpiteet rajoittuvat tarvittaessa tehtävien reittien päälle kaatuvien tai mahdollisten ulkoilulle vaaralliseksi todettavien puiden kaatamiseen.

Helsinki tekee niin Hannusmetsän kuin muidenkin Espoossa omistamiensa alueiden osalta rakentavaa kaavoitusyhteistyötä Espoon kaupungin kanssa siinä yhteydessä kun alueen yksityiskohtaisempi kaavoitus lähtee liikkeelle.

Alueesta saadun materiaalin ja maastokäynnin perusteella ei Hannusmetsästä ole tullut ilmi luontotyyppejä, jotka kuuluisivat luonnonsuojelulain mukaan suojeltuihin luontotyyppeihin ja joiden perusteella voisi aluetta esittää rauhoitettavaksi luonnonsuojelualueena. Maastokäynnillä oli todettavissa, että Hannusmetsä on lähialueen asukkaiden ja mahdollisesti kauempaakin tulevien henkilöiden tiiviissä käytössä. Metsäalueella risteilevät polut ovat paikoin leveät ja kuluneet.

Hannusmetsällä on merkitystä ihmisten lähivirkistysalueena. Alueen virkistysarvoa lisää Hannusmetsän rajautuminen järveen, jossa on mahdollista myös muiden kuin alueella asuvien henkilöiden käydä mm. uimassa.

Hannusmetsä toimii myös liikenteen aiheuttaman melun suojana Hannusmetsän eteläpuolella asuville ihmisille.

Vierailun lopuksi todettiin: Tähän asiaan palataan siinä vaiheessa, kun lähialueen kaavoja (rakennusoikeuksia) seuraavan kerran virallisesti käsitellään.

23.10.2022Helsingin edustajien kommentteja Hannusmetsästä 2010
24.09.2022Sepon ehdotus 8.3.2022 Omnian Espoo 20X0 -seminaarissa
30.03.2022Ideoita asukastoimintamalliin
27.02.2022Suur-Espoonlahden kehittämisideoita
05.01.2022Miksi asumme Kaitaalla 2001
05.01.2022Miksi asumme Suur-Esponlahdessa 2002
29.01.2021Hiilinielu- ja terveysmetsiä Espooseen.
29.01.2021Onko Suur-Espoonlahden kehitys ollut kestävää?
23.01.2021Korkeat kerrostalot hajottavat mielenmaisemani
17.01.2021Espoon osallisuusvuosi 2021?

Siirry arkistoon »